RICARD GONZÁLEZ CINCA - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

RICARD GONZÁLEZ CINCA

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 109
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: ricard.gonzalez
Telèfon: +34 934134153

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG ÀMBIT AERO, pla 2014
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 23/05/2024