RICARD GONZÁLEZ CINCA - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

RICARD GONZÁLEZ CINCA

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 109
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: ricard.gonzalez
Telèfon: +34 934134153

Titulacions on imparteix docència:
    MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 07/06/2023