JOANA RUBIO LOPEZ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JOANA RUBIO LOPEZ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 020
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Organització d'Empreses
Categoria: Professora Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Joana.Rubio
Telèfon: +34 934134135

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009
GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018

Assignatures que imparteix:
EMPRESA   Grups: 1AT11 , 1AT12 , 1A11 , 1A12 , 1A21 , 1A22 , 1A31 , 1A32
EMPRESA, TELECOMUNICACIONS I SOSTENIBILITAT   Grups: 1T11 , 1T12 , 1T21 , 1T22 , 1T31 , 1T32
TALLER DE PROJECTES   Grups: 7CA1
TALLER D'ENGINYERIA   Grups: 7AL1
TREBALL DE FI DE GRAU   Grups: 7AG1
TREBALL DE FI DE GRAU   Grups: 7AP1

Coordinador de les assignatures:
EMPRESA
EMPRESA, TELECOMUNICACIONS I SOSTENIBILITAT


Data de generació 20/01/2022