JOSÉ MARIA GONZÁLEZ ARBESU - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JOSÉ MARIA GONZÁLEZ ARBESU

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 206P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: jose.maria.gonzalez
Telèfon: +34 934137082

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
ENGINYERIA D'RF   Grups: 5S11 , 5S13


Data de generació 21/01/2022