ALEJANDRO RODRÍGUEZ GÓMEZ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

ALEJANDRO RODRÍGUEZ GÓMEZ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 115P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: alejandro.rodriguez.gomez
Telèfon: +34 934137237

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
COMUNICACIONS AERONÀUTIQUES 2   Grups: 6NY1 , 6NY2
ONES ELECTROMAGNÈTIQUES EN ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ   Grups: 4T21

Horari de consulta en el despatx C4-115P:
Dimecres
10:00 - 14:00   

Dijous
11:00 - 13:00   

Data de generació 20/01/2022