SÍLVIA RUIZ BOQUÉ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

SÍLVIA RUIZ BOQUÉ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 213P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Professora Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: silvia.ruiz
Telèfon: +34 934137121

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  MU MASTEAM 2015, pla 2015
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022

Assignatures que imparteix:


Data de generació 24/06/2024