SÍLVIA RUIZ BOQUÉ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

SÍLVIA RUIZ BOQUÉ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 213P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Professora Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: silvia.ruiz
Telèfon: +34 934137121

Titulacions on imparteix docència:
    MU MASTEAM 2015, pla 2015
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
    DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
    DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 28/09/2023