SANTIAGO ARIAS CALDERÓN - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

SANTIAGO ARIAS CALDERÓN

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 120
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física
Categoria: Professor Visitant - LOU
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: santiago.arias
Telèfon: +34 934134129

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
    DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
    DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
    DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
    MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 24/04/2024