SIMEON MICHAEL BALL - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

SIMEON MICHAEL BALL

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 010
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Matemàtiques
Categoria: Professor agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Simeon.Michael.Ball
Web personal: www-ma4.upc.es/~simeon
Telèfon: +34 934134103

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
ÀLGEBRA LINEAL I APLICACIONS   Grups: 2T21


Data de generació 20/01/2022