EDUARD GARCÍA VILLEGAS - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

EDUARD GARCÍA VILLEGAS

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 313P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Telemàtica
Categoria: Professor agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: eduardo.garcia
Telèfon: +34 934137120

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  MU MASTEAM 2015, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 24/04/2024