MARGARIDA ESPONA DONÉS - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

MARGARIDA ESPONA DONÉS

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 008
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Matemàtiques
Categoria: Professora Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Margarida.Espona
Telèfon: +34 934134111

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009
  GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009
  GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 25/09/2022