MARGARIDA ESPONA DONÉS - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

MARGARIDA ESPONA DONÉS

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 008
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Matemàtiques
Categoria: Professora Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: margarida.espona
Telèfon: +34 934134111

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009
  GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009
  GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022
  GR ENG SIS BIOLÒG 23, pla 2009

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 26/09/2023