MARGARIDA ESPONA DONÉS - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

MARGARIDA ESPONA DONÉS

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 008
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Matemàtiques
Categoria: Professora Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Margarida.Espona
Telèfon: +34 934134111

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
MATEMÀTIQUES DE LA TELECOMUNICACIÓ   Grups: 2T21

Coordinador de les assignatures:
MATEMÀTIQUES DE LA TELECOMUNICACIÓ


Data de generació 20/01/2022