JOSEP POLO CANTERO - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JOSEP POLO CANTERO

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 106P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Electrònica
Categoria: Professor agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: jose.polo
Web personal: http://isi.upc.edu/en/staff/personal-pages/jose-polo
Telèfon: +34 934134060

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
GR ENG ÀMBIT AERO, pla 2014
MU MASTEAM 2015, pla 2015
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
ELECTRICITAT   Grups: 4A21
ELECTRÒNICA EN LES TELECOMUNICACIONS   Grups: 1AT11 , 1AT12 , 1T31
SISTEMES DE BAIXA POTENCIA AMB CAPTACIÓ D'ENERGIA   Grups: M1B11

Coordinador de les assignatures:
SISTEMES DE BAIXA POTENCIA AMB CAPTACIÓ D'ENERGIA

Horari de consulta en el despatx C4-106P:
Dimarts
12:00 - 14:00   

Dimecres
15:00 - 17:00   

Dijous
12:00 - 14:00   

Data de generació 20/01/2022