JORDI MATEU MATEU - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JORDI MATEU MATEU

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 208P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: jordi.mateu-mateu
Telèfon: +34 934137210

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
    GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 25/07/2024