JORDI MATEU MATEU - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JORDI MATEU MATEU

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 208P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: jordi.mateu-mateu
Telèfon: +34 934137210

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:
RADIOLOCALITZACIÓ   Grups: 7NZ1 , 7NZ2 , 7NZ3

Coordinador de les assignatures:
RADIOLOCALITZACIÓ


Data de generació 20/01/2022