MARIA DEL MAR ROMANI HERRERA - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

MARIA DEL MAR ROMANI HERRERA

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Despatx BIB
Av. del Canal Olímpic, s/n
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament:
Categoria:
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: mar.romani
Telèfon: +34 935523553

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009
GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009
GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018

Assignatures que imparteix:
BIOLOGIA GENERAL   Grups: 1GA1 , 1GA2 , 1GA3 , 1GB1 , 1GB2 , 1GB3 , 1GC1 , 1GC2 , 1GC3
EMPRESA   Grups: 1AT11 , 1AT12 , 1A11 , 1A12 , 1A21 , 1A22 , 1A31 , 1A32
EMPRESA, TELECOMUNICACIONS I SOSTENIBILITAT   Grups: 1T11 , 1T12 , 1T21 , 1T22 , 1T31 , 1T32


Data de generació 21/01/2022