FRANCESC SUÑOL GALOFRE - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

FRANCESC SUÑOL GALOFRE

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 105
Av. del Canal Olímpic, s/n
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física Aplicada
Correu electrònic institucional: francesc@fa.upc.edu
Web personal:
Telèfon: +34 934134148

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG AERONAVEGACIÓ, pla 2010
GR ENG AEROPORTS, pla 2010
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
GR ENG ÀMBIT AERO, pla 2014
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DOBL TIT (AGRUP SIM), pla 2015

Assignatures que imparteix:
CURS PREPARATORI DE FÍSICA   Grups: CP11

Infoweb interna

Data de generació 31/08/2015