CLEMENS HUEMER - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

CLEMENS HUEMER

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 011
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Matemàtiques
Categoria: Professor agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: clemens.huemer
Telèfon: +34 934134116

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009
GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009
GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018

Assignatures que imparteix:
ESTADÍSTICA   Grups: 3CA1 , 3CA2 , 3SB1 , 3SB2
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA   Grups: 3T11

Coordinador de les assignatures:
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA


Data de generació 20/01/2022