DAVID GARCIA VIZCAINO - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

DAVID GARCIA VIZCAINO

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 210P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Professor agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: david.garcia.vizcaino
Web personal: dgarcia@tsc.upc.edu
Telèfon: +34 934137023

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
CIRCUITS I SISTEMES LINEALS   Grups: 2T11
SISTEMES LINEALS   Grups: 3A21

Coordinador de les assignatures:
CIRCUITS I SISTEMES LINEALS


Data de generació 20/01/2022