ENRIQUE ALVAREZ LACALLE - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

ENRIQUE ALVAREZ LACALLE

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 106
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física
Categoria: Altres
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: enric.alvarez
Web personal: http://dfa.upc.es/websfa/eupb/NOLIN/rpersonals_enric.htm
Telèfon: +34 934134152

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:
FONAMENTS DE FÍSICA   Grups: 1AT11 , 1AT12
MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DE SISTEMES BIOLÒGICS   Grups: 7SB1 , 7SB2

Coordinador de les assignatures:
FONAMENTS DE FÍSICA


Data de generació 20/01/2022