Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Cerca de projectes

Omple, almenys, un dels següents camps per fer la cerca:

Títol projecte:
Director:
Paraules clau:
Descripció:
Any de lectura: (format AAAA)

Ajuda per a fer la cerca:
Les cerques es fan sense tenir en compte els accents ni les majúscules/minúscules.
El caràcter guió baix ("_") permet fer una cerca substituint per un caràcter qualsevol. Per exemple, podem cercar estudiants per "_imenez" per trobar tots els projectes dels estudiants que es diguin tant gimenez amb g com jimenez amb j.
El caràcter tant per cent ("%") permet fer una cerca substituint un conjunt de caràcters qualssevol. És el mateix que l'anterior però amb més d'un caràcter. Es poden combinar els dos símbols en una mateixa cerca.

Data de generació 10/05/2021