CBL - Campus del Baix Llobregat

Cerca de projectes


Omple, almenys, un dels següents camps per fer la cerca:

Títol projecte:
Director:
Paraules clau:
Descripció:
Any de lectura: (format AAAA)

Ajuda per a fer la cerca:
Les cerques es fan sense tenir en compte els accents ni les majúscules/minúscules.
El caràcter guió baix ("_") permet fer una cerca substituint per un caràcter qualsevol. Per exemple, podem cercar estudiants per "_imenez" per trobar tots els projectes dels estudiants que es diguin tant gimenez amb g com jimenez amb j.
El caràcter tant per cent ("%") permet fer una cerca substituint un conjunt de caràcters qualssevol. És el mateix que l'anterior però amb més d'un caràcter. Es poden combinar els dos símbols en una mateixa cerca.

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC