CBL - Campus del Baix Llobregat

Dades de lectura d'un projecte


Títol: Enhancing flight performance in commercial aviation
Data de lectura: 05-12-2023
Hora de lectura: 10:30
Lloc de lectura: C4-338V
   
Tribunal: Secretari: CASTAN PONZ, JOSÉ ANTONIO
  President: TRAPOTE BARREIRA, CÉSAR
  Vocal: BERTRAN CÀNOVAS, ÒSCAR

   Per veure les dades d'aquest projecte, prem aquí.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC