CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Disseny i caracterització d'una xarxa de fibra òptica fins a una població rural o aïllada.


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: ÚBEDA FARRE, EDUARD

Departament: TSC

Títol: Disseny i caracterització d'una xarxa de fibra òptica fins a una població rural o aïllada.

Data inici oferta: 11-07-2022     Data finalització oferta: 11-03-2023Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: Fora UPC    
 
        Supervisor/a extern: Miguel Ángel Lara
        Institució/Empresa: Fibra y Sistemas S.L.
        Titulació del Director/a: Enginyer de Sistemes Electrònics
 
Paraules clau:
Fibra òptica, Fiber-to-the-home; Xarxa d'accés
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
Es pretén dissenyar una xarxa d'accés Fiber-to-the-Home (FTTH) per a fer arribar serveis de Telecomunicació de Banda Ampla a una determinada població, preferiblement rural o aïllada. El disseny serà realista.

La preparació del disseny requerirà per part de l'estudiant la familiarització amb les tecnologies més utilizades avui dia. L'estudiant haurà de conèixer i aplicar normes UNE o ITU, així com disposicions oficials (BOE). A més, l'estudiant haurà de triar materials en funció de les especificacions estipulades.

En el disseny de la xarxa, es faran diverses tasques, com l'execució d'un "walk-out", ja sigui virtual o real o l'estudi de l'àrea d'influència i penetració de la xarxa. Igualment, l'estudiant haurà d'establir rigorosament detalls de la xarxa com la ubicació idònia i la capacitat dels registres d'interconnexió, així com la caracterització minuciosa dels divisors òptics ("splitters") necessaris.

Eventualment, en funció de la possible execució de l'obra, l'estudiant haurà de plantejar-se la caracterització final "as built".

 
Overview (resum en anglès):
Nowadays, we use a large number of elements in our daily lives that require connectivity, from communications, to entertainment consumption, to remote home automation. For this, the best way to have a reliable, stable and high-speed connection is fibre optics.

This project consists of the design and characterisation of a fibre-optic network to the home (Fiber-to-the-Home or FTTH), seeing and understanding how the light is carried from the optical headends to the terminal boxes near the end consumers. It also describes the elements that make it up, the necessary infrastructure and the GPON technology used. In addition, we will learn about the different possible topologies for our network and the existing versions of GPON.

The design is for the area of L'Ardiaca, in the municipality of Cambrils, province of Tarragona. This design is totally realistic, following the existing regulations and the operator's guidelines.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC