CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Antena Microstrip Multinivell basada en el Trèvol Fractal


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: COLLADO GÓMEZ, CARLOS

Departament: TSC

Títol: Antena Microstrip Multinivell basada en el Trèvol Fractal

Data inici oferta: 01-07-2001     Data finalització oferta: 01-07-2001Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Individual
   
  Lloc de realització: EETAC
   
  Nom del segon director/a (UPC): Jaume Anguera
  Departament 2n director/a: TSC
   
  Paraules clau:
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:
  Actualment la necessitat de reduir l’impacte mediambiental de l’ingent nombre d’antenes, obliga els dissenyadors d’antenes a buscar solucions per compactar-les i miniaturitzar-les. La alternativa al disseny d’antenes miniatura es pot abordar amb les antenes basades en la geometria fractal.
  Es proposa una exploració de l’antena amb geometria basada en el trèvol fractal (fig. 1).
  Aquesta antena presenta una disminució de la freqüència de ressonància però pateix del pobre ample de banda (BW). Es proposa en aquest TFC la viabilitat d’afegir elements apilats amb l’objectiu de millorar el BW així com l’estudi en modes superiors amb l’objectiu de dissenyar una antena multifreqüència.
  S’utilitzarà el programa comercial IE3D per l’anàlisi de les antenes que posteriorment s’implementarà i mesurarà en l’analitzador i cambra anecòica les característiques radioelèctriques.
   
  Overview (resum en anglès):


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC