CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Disseny del sistema de comunicacions d'un radiolocalitzador personal d'home a l'aigua (RLB)


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: FERRÚS FERRÉ, RAMON

Departament: TSC

Títol: Disseny del sistema de comunicacions d'un radiolocalitzador personal d'home a l'aigua (RLB)

Data inici oferta: 01-02-2002     Data finalització oferta: 01-02-2002Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Individual
   
  Lloc de realització: EETAC
   
          Supervisor/a extern: Enrique González Pino
          Institució/Empresa: CTMAR
          Titulació del Director/a: Doctor Marina Civil
   
  Paraules clau:
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:
  Es tracta de dissenyar el mòdul de comunicacions d'un sistema de radiolocalització personal d'home al aigua (RLB). El disseny del sistema contempla:

  -Anàlisi de les solucions existents actualment en aquest camp.
  -Caracterítzació de les prestacions del sistema a dissenyar en termes de tamany, abast, consum per tal d'aconseguir el màxim d'autonomia possible, etc.
  -Implementació d'un prototip amb les funcionalitats bàsiques.   
  Overview (resum en anglès):


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC