CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Gestión de usuarios de una WLAN via Web


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: VIDAL FERRÉ, RAFAEL

Departament: ENTEL

Títol: Gestión de usuarios de una WLAN via Web

Data inici oferta: 01-07-2002     Data finalització oferta: 01-07-2002



Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Individual
   
  Lloc de realització: EETAC
   
  Paraules clau:
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:
  En aquest TFC és pretén construir un servei basat en Web intel·ligent dirigit a usuaris mòbils. L'objectiu és que el contingut de les pàgines demanades per l'usuari canviïn segons ubicació de l'usuari sense que aquest necessiti indicar-la de manera explicita.

  Això permetria, per exemple, que si l'usuari entra a una pàgina d'informació turística aquesta estigui directament relacionada amb la de la ciutat, el barri o fins i tot el carrer on es troba, sense que l'usuari necessiti donar cap indicació abans.

  Per a portar a terme aconseguir aquest propòsit s'utilitzarà un proxy HTTP. Aquest element situat entre el navegador i el servidor Web capturarà totes les peticions de pàgines que faci l'usuari i quan sigui convenient i afegirà informació sobre la seva localització per a que el servidor Web respongui amb la informació adequada.

  El punt de partida del TFC serà el proxy Squid (http://www.squid-cache.org/), un dels més utilitzats a per a millorar la navegació per Internet. Aquest proxy, de lliure distribució i codi obert realitzat amb C, haurà de ser modificat convenientment per aconseguir el nostre propòsit.

  Les tasques a realitzar són:

  1.Coneixement teòric del protocol HTTP
  2.Familiarització amb el proxy Squid
  a.Funcionalitats
  b.Codi
  3.Modificació del proxy
  4.Realització de test de validació
  5.Construcció d'una Web com a demo

   
  Overview (resum en anglès):


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC