CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Linealitzadors d'amplificadors de potencia per estacions base UMTS


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: LAZARO GUILLEN, ANTONI

Departament: TSC

Títol: Linealitzadors d'amplificadors de potencia per estacions base UMTS

Data inici oferta: 01-02-2003     Data finalització oferta: 01-02-2003Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Individual
   
  Lloc de realització: EETAC
   
  Paraules clau:
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:
  El PFC consistiria en dissenyar sistemes per linealitzar amplificadors de potencia per aplicacions tals com GMS, UMTS i TERTRA, on pel tipus de modulacions utilitzades, es requereixen amplificadors de potencia lineals.

  Existeixen varios metodes de linalització que s'estudiarien mitjançant simulació amb ADS (Advanced Design System de Agilent). Basicament un linealització és un sistema de control que busca eliminar o restar els harmonics generat per un amplificador principal de potencia.

  El treball es dividiría en:
  -Aprenentatge de ADS i instrumental de laboratori
  -Simular amb ADS les diferents estructures de la bibliografia per trobar la més adient en funció del tipus de modulació digital emprada.
  -Caracterització de l'amplificador escollit a linealitzar.
  -Disseny del linealitzador
  -Caracterització del amplificador linealitzat amb modulacions reals GSM, QAM i CDMA
   
  Overview (resum en anglès):


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC