CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Software de control para instrumentación de radiofrecuencia del laboratorio de radiofrecuencia


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: LAZARO GUILLEN, ANTONI

Departament: TSC

Títol: Software de control para instrumentación de radiofrecuencia del laboratorio de radiofrecuencia

Data inici oferta: 01-02-2003     Data finalització oferta: 01-02-2003Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Individual
   
  Lloc de realització: EETAC
   
  Paraules clau:
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:
  El TFC consistiría en realitzar el software de control per GPIB dels instruments per capturar dades desde els instruments del laboratori de radiofreqüència de l'escola (analitzadors de'espectres, analitzadors de xarxes i oscil·loscopis).
   
  Overview (resum en anglès):


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC