CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Diseño de amplificadores monocanales para televisión digital terrestre


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: LAZARO GUILLEN, ANTONI

Departament: TSC

Títol: Diseño de amplificadores monocanales para televisión digital terrestre

Data inici oferta: 01-02-2003     Data finalització oferta: 01-02-2003Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Coordinat    Títol: Disseny d'amplificadors monocanals per televisió digital terrestre (I)
   
  Lloc de realització: EETAC
   
  Paraules clau:
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:

  En algunes aplicacions com en els amplificadors monocanals de les capçaleres d?instal?lacions de antenes colectives es requereixen filtres que es puguin sintonitzar. Amb l?arrivada de la telivisó digital terrena a mesura que s?ofereixen nous canal digitals de TV terrena, es requereixen filtres més selectius que sovint no compleixen actualment especificacions. Actualment aquest filtres s?adjusten en producció individual, aixo incrementa el cost. El TFC consistiria en dissenyar filtres sintonitzables electrònicament de banda estreta i alta selectivitat. S?utilitzarien noves estructures de filtres amb varactors per aconseguir els objectius anteriors.

  El TFC es dividiria en els següents punts:
  -Disseny amb ADS de filtres per TV digital
  -Mesura del filtres dissenyats
  -Disseny amplificador UHF/VHF
  -Integració del filtre i amplifcador per tal que sigui compatible amb tècnica Z
  -Test d?intermodulació


  El TFC es coordinaria amb un segon TFC. De manera que es distribuiria el treball, la primera part enfocada en el disseny del filtre, i la segona del amplificador. Les probes de test amb senyals real es farien en totes dues parts.
   
  Overview (resum en anglès):


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC