CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Disseny d'amplificadors per televisió digital utilitzant tècniques de resistencia negativa


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: LAZARO GUILLEN, ANTONI

Departament: TSC

Títol: Disseny d'amplificadors per televisió digital utilitzant tècniques de resistencia negativa

Data inici oferta: 01-02-2003     Data finalització oferta: 01-02-2003Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Individual
   
  Lloc de realització: EETAC
   
  Paraules clau:
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:
  Es proposa investigar i fabricar amplificadors monocanals de baixes perdues, utilitzant noves técniques amb amplificadors que presenten resistencia negativa a l'entrada i que per tant copensen les perdues dels filtres en la banda passant.
  El TFC consistiria en analitzar aquestes noves tècniques aplicades a amplificador monocanals per televisió digital utilitzant el software ADS. Es farien diferents prototipus i es mesurarien tant el seu guany, factor de soroll i comportantment amb modulacions digitals tipus QAM generades amb un modulador comercial.


  Part I: Disseny de filtres amb amplificadors de resistencia negativa

  Consistiria en implementar els filtres utilitzant transistors realimentats que generen una resistencia negativa que compensaria les perdues afegides pel filtre millorant la selectivitat. En aquesta part s'implementarien estructures clàssiques de filtres intentant millorar-los utilitzant el concepte de reistencia negativa.
   
  Overview (resum en anglès):


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC