CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Desenvolupament d’una aplicació HbbTV per a esdeveniments esportius


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: RINCÓN RIVERA, DAVID

Departament: ENTEL

Títol: Desenvolupament d’una aplicació HbbTV per a esdeveniments esportius

Data inici oferta: 29-02-2012     Data finalització oferta: 31-10-2012Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
    GR ENG TELEMÀTICA
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Segon director/a (UPC): GONZÁLEZ CELA, ALBERTO JOSÉ
 
Paraules clau:
HbbTV, TV, TV interactiva, DVB, opencaster, dektec, TDT, Hybrid Broadcast Broadband, transport stream
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
La televisió connectada s’està erigint com un dels fenomens tecnològics més destacats dels últims anys en el camp de les telecomunicacions. A nivell europeu cal destacar la importància de l’estàndard Hybrid Broadcast Broadband TV, altrament conegut com HbbTV. Es tracta d’una plataforma oberta que té l’objectiu de proporcionar accés a aplicacions interactives i a continguts sota demanda als consumidors, independentment de la marca del terminal o dispositiu de que disposin.

Les perspectives d’èxit d’implantació d’aquest estàndard són relativament altes respecte a anteriors intents degut principalment a que no es tracta d’una nova tecnologia que comporti uns costos elevats de desenvolupament, sinó que HbbTV és una conjunció de l’actual tecnologia de difusió de la televisió digital amb Internet.

En aquest TFC s’ha implementat una aplicació HbbTV específica per a esdeveniments esportius, que permet enriquir l’experiència de l’espectador a partir de l’accés immediat a estadístiques i a les repeticions de les jugades més destacades des de varis punts de vista. El desenvolupament s’ha dut a terme amb l’ajuda d’emuladors de receptor HbbTV. A més, s’ha recreat un escenari realista d’emissions broadcast que ens ha permès treballar la totalitat de la cadena de radiodifusió: generació d’un Transport Stream amb l’aplicació HbbTV senyalitzada, transmissió del senyal modulat en DVB-T i recepció en terminals compatibles amb l’estàndard (una Smart TV i un set-top box).

Finalment s’han fet proves de funcionalitat de l’aplicació amb els diferents dispositius receptors de que hem disposat. S’ha comprovat que el comportament no es el mateix en tots els dispositius, de manera que s’han generat versions adaptades a cada un fins aconseguir-ne una que funciona correctament en tots.
 
Overview (resum en anglès):

In recent years, connected TV has become one of the most remarcable technologic phenomena in the telecommunications sector around the world. At European level, the relevance of the Hybrid Broadcast Broadband TV standard (better known as HbbTV) must be emphasized. The aim of this open platform is to provide access to interactive applications and on-demand contents regardless of the consumer’s TV manufacturer.

Prospects for a successful implementation are higher than previous attempts with other standards because of one simple but important reason: it is not a new technology with high development costs. HbbTV is the union of two well known technologies: current digital television broadcasting and Internet.

In this degree thesis an HbbTV application specific for sport events has been designed and implemented. It allows to enrich the TV consumption experience by enabling access to the match statistics and the most interessant moves repetitions from different points of view. The development has been carried out with HbbTV reciever emulators. In addition, a real broadcast emission environment has been recreated for working with the whole broadcasting process: Transport Stream generation with the HbbTV application signaled, DVB-T modulated signal transmission and reception with HbbTV compliant devices (Smart TV and set-top box).

Finally, we have carried out some application funcionality tests with our different HbbTV recievers. As it has been demonstrated, the behaviour of the application running on the different devices is not the same, so we have generated some adapted-to-device versions of it. The last version of the HbbTV application works on all the available recievers.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC