CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Acceleració SDR de la cadena de processat de la capa física de LTE downlink mitjançant GPUs


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: GELONCH BOSCH, ANTONI

Departament: TSC

Títol: Acceleració SDR de la cadena de processat de la capa física de LTE downlink mitjançant GPUs

Data inici oferta: 01-03-2012     Data finalització oferta: 01-11-2012Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Individual
   
  Lloc de realització: EETAC
   
  Paraules clau:
  LTE, SDR
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:
  La tecnologia avança molt ràpid i cada vegada més en el desenvolupament de sistemes sense fils es tendeix al disseny de sistemes radio definits per software (SDR). Els nous estandards de comunicacions incrementen la seva efficiency però també la seva complexitat, la qual demanda més processament.

  Durant els darrers anys, uns nous processadors, GPUs, han començat a evolucionar i a expandir-se pel mercat per a aplicacions de gran cost computacional. Aquests processadors van ser dissenyats inicialment per a processament gràfic. Aquets processadors (GPUs) tenen centenars de petits nuclis especialitzats en operacions matemàtiques a un preu força reduït per la seva capacitat computacional. Resulta, per tant, força interessant estudiar si aquests processadors son aptes per a la aplicació en SDR.

  Aquest treball esta orientat a l'analisi de la viabilitat d'aquesta tecnologia per implementar sistemes radio basats en SDR.

  Objectius:

  1) Posar en funcionament la cadena de processat de la capa física de LTE downlink i accelerar el software mitjançant Processadors gràfics (GPUs, CUDA) per a complir amb temps real.

  2) Determinar les avantatges i inconvenients de utilització d'aquest tipus de processadors enlloc de GPPs.

  Pla d’activitats:

  1) Estudi de l’estàndard de LTE.

  2) Introduir-se en el projecte flexnets upc (ALOE)

  3) Disseny i implementació dels algoritmes necessaris per a la cadena de processat.

  4) Introducció a la tecnologia CUDA.

  5)Estudi i implementació de la acceleració CUDA sobre la cadena de processat.

  6)Extracció de resultat. Comparació temps de processat amb acceleració de les GPU i sense.

  7) Integració del sistema final amb un funcionament en temps real.
   
  Overview (resum en anglès):
  The technology moves fast and increasingly in developing wireless systems tend to design systems for software defined radio (SDR). The new standards increase the efficiency of communications but also its complexity, which demand more processing.


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC