Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits
(2012-2)

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: Entorn de producció i difusió de TV digital basat en software lliure i xarxes IP

Estudiants que han llegit aquest projecte:

Director: RINCÓN RIVERA, David

Departament: ENTEL

Títol: Entorn de producció i difusió de TV digital basat en software lliure i xarxes IP

Data inici oferta: 25-02-2013     Data finalització oferta: 25-10-2013


Estudis d'assignació del projecte:
  ENG TELEC 2NCICLE 01
  ET AERO/ETT SIST 05
  ETT SIST/ ET AERO 05
  ETT SIST TELEC 00
  ETT TELEMÀTICA 00
  GR ENG SIS TELECOMUN
  GR ENG TELEMÀTICA
  MU MASTEAM
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
TV, Linux, IP, software lliure, OpenCaster, metadata, MXF, HD, DVB-IP, OTT, CDN
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
El TFC consistirà en la cerca, anàlisi, instal·lació, operació i avaluació de software lliure orientat a la construcció d'estudis digitalitzats de ràdio i TV. Inclourà aspectes hardware (càmeres HD en 2D i 3D, targes digitalitzadores, fonts de vídeo i àudio, modulador DVB-T, etc), a banda del software audiovisual (realització/mescla de fonts digitals, directes sobre IP, playlists, processament d'àudio i vídeo, multiplexació, etc) i finalment aspectes de transmissió sobre xarxes IP. També s'estudiaran aspectes d'emmgatzematge automàtic, reconeixement de formes/text, metadata (MXF), i d'altres que aniran apareixent a mesura que entrem en el tema.

L'objectiu final és integrar l'escenari de producció audiovisual amb dues plataformes de transmissió sobre xarxes IP (DVB-IP, over-the-top) i una de TDT (DVB-T) per disposar d'un escenari el més realista possible, amb aplicació a docència i a demostració tecnològica.

També es podrien fer experiments sobre TV híbrida HbbTV, streaming adaptatiu DASH, programació d'Smart TV, etc.

Alguns detalls sobre el que volem fer:

http://blog.eltrovemo.com/wp-content/uploads/2011/09/DIY_broadcast_platform_exportweb.jpg

http://blog.eltrovemo.com/364/diy-broadcast-how-to-build-your-own-tv-channel-with-open-source-other-goodies/

TFC sobre streamign adaptatiu DASH: http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/15461 i una entrada al blog Arcitec de la UPC: http://arcitec.blog.upc.edu/dash-el-futuro-del-streaming-es-adaptativo/

TFC sobre TV híbrida HbbTV: http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/15931

 
Overview (resum en anglès):
This degree thesis has focused in the deployment of a professional television environment, based on free software and IP networks, with two main goals: 1)to prove that the scenario is feasible, 2) to test the available software (jointly with some low cost, specific hardware).

The work has been carried in two parts. The first one is the acquisition of the signal before been coded, multiplexed and transmitted. The second part deals with codifing, multiplexing and transmission.

A standard television production centre includes the following blocks:
- Live production
- Non lineal production
- Playout
- Storage
- Head-End (coding, multiplexing, and formatting the final signal in order to be transmitted over DVB or IP networks)

This thesis will focus on live production, playout and Head-End blocks. After the signal has been generated (for example from a live camera), the playout block performs mixing and the continuity automation, while the Head-End takes care of multiplexing and transmission of the contents. Regarding the
broadcasting block, we have experimented with the concept of CDN (Content Delivery Network over IP), to avoid the congestion of the network.

Several tests have been made, with the blocks mentioned above, in order to evaluate how the software behaves. In the first block we have worked with a conventional camera and a Decklink card to capture the signal. In the third block, different mixer tests have been carried out with the CasparCG server,and the audiovisual content has been automated from a CasparCG client. In the last block, the signal has been coded and broadcasted as DVB-T, together
with some tests of CDN, and finally a HbbTV interactive TV application has been deployed in the scenario.

The main result has been to verify that is possible to develop a complete and functional low cost professional television scenario.


Data de generació 26/01/2021