Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits
(2012-2)

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: Disseny d'escenaris de simulació per l'evaluació d'estratègies de separació per UAS en un entorn ATM

Estudiants que han llegit aquest projecte:

Director: PÉREZ BATLLE, Marcos

Departament: FIS

Títol: Disseny d'escenaris de simulació per l'evaluació d'estratègies de separació per UAS en un entorn ATM

Data inici oferta: 07-03-2013     Data finalització oferta: 07-11-2013


Estudis d'assignació del projecte:
    ET AERONÀUTICA 03
    GR ENG AERONAVEGACIÓ
    MU AEROSPACE S&T
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
Uas, Separació, Simulació
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
En aquest treball s’estudien diverses formes de detecció i evasió de conflictes de separació horitzontal, elegint un d’aqauest per la implementació d’un sistema de detecció i resolució de conflictes de separació horitzontal en espai aeri no segregat per a UAS. En el treball es participa parcialment en la implementació d’aquest analitzant les variables físiques que influeixen en la realització d’una maniobra d’evasió per part d’un UAS, i implementat-les en el sistema mitjançant equacions matemàtiques.
La segona part del treball consistirà en evaluar el sistema ja implementat, duent a terme simulacions de conflictes de separació horitzonal, i es recolliran les dades i se’n realitzarà un anàlisis per determinar l’èxit o la necessitat de realitzar modificacions en el sistema.
 
Overview (resum en anglès):
In this project various forms of detection and avoidance of horizontal separation conflicts will be studied, picking one for the implementation of detection & resolution of horizontal separation conflicts in non-segregated airspace for UAS. There will be partial participation in the implementation of said system by analyzing the physical variables that are related in an avoidance manoeuvre by a UAS, and implementing them into the system through mathematical equations.
The second part of the project consists on the evaluation of the implemented system, doing simulations of horizontal separation conflicts, collecting data and performing an analysis in order to determine the success or the need to apply changes to the system


Data de generació 23/04/2021