Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits
(2012-2)

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: Desenvolupament d'un Mashup de visualització d'imatges esfèriques i integració de punts d'interès sobre Liquid Galaxy i Google Maps

Director: YÚFERA GÓMEZ, Josep M.

Departament: ENTEL

Títol: Desenvolupament d'un Mashup de visualització d'imatges esfèriques i integració de punts d'interès sobre Liquid Galaxy i Google Maps

Data inici oferta: 14-03-2013     Data finalització oferta: 14-11-2013


Estudis d'assignació del projecte:
  ENG TELEC 2NCICLE 01
  ETT SIST TELEC 00
  ETT TELEMÀTICA 00
  GR ENG SIS TELECOMUN
  GR ENG TELEMÀTICA
  MU MASTEAM
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: Fora UPC    
 
        Supervisor extern: Lluis Morell Castello
        Institució/Empresa: PONENT 2002
        Titulació del Director: Enginyer Técnic en Informàtica de Gestió
 
Paraules clau:
Mashup Java, Android, HTML5
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar un Mashup per
visualitzar imatges captades amb una càmera esfèrica Ladybug3, la
mateixa que utilitzen al StreetView de Google, sobre un mapa de
Google Maps utilitzant la seva API. A més s'integraran diferents
punts fotografiats amb informació d'interès i comercial. Tots
aquests punts estaran indexats en una base de dades.

El sistema disposarà d’un tauler d'administració per a la gestió
dels continguts i dades.

També es desenvoluparà una capa de presentació per el Liquid
Galaxy on es mostraran quadres d'informació dels punts
fotografiats a través de fitxers KML.

Com annex del projecte i si els plaços temporals ho permeten, es
desenvoluparà un software en android amb els punts fotografiats
per controlar remotament el LiquidGalaxy.
 
Overview (resum en anglès):
In this final project I pretend to develop a Mashup in order to show images
shooted with an spherical Ladybug3 camera, the same used by StreetView
from Google, upon a Google Maps map using its API. Moreover we will
integrate different location photos with interesting and commercial information.
All these items will be indexed in a data base.
The system will allow an administration board in order to manage the contents
and the data.
They wanted to develop a presentation layer for Liquid Galaxy, where there
should have showed information’s tables about the photos taken dots through
KML files, but the temporary margins and infrastructure availability haven’t
allowed it.


Data de generació 26/01/2021