CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Mètode sistemàtic de tensions de node en forma matricial. Software de simulació docent


Director/a: GARCIA VIZCAINO, DAVID

Departament: TSC

Títol: Mètode sistemàtic de tensions de node en forma matricial. Software de simulació docent

Data inici oferta: 20-09-2015     Data finalització oferta: 20-04-2016Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Individual
   
  Lloc de realització: EETAC
   
  Paraules clau:
  Circuits lineals, Mètode Sistemàtic de Nodes
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:
  Es tracta de desenvolupar una eïna docent per l'assignatura de Circuits i Sistemes lineals del Grau de Telecomunicació. Un aplicatiu software que ha de permetre al usuari, que a partir d'un circuit lineal format per resistències, fonts independents de tensió/corrent i fonts controlades, sigui capaç de calcular totes les tensions de node del circuit, a partir del Mètode de Tensions de Node matricial. L'aplicatiu ha de ser el més visual i fàcil possible, que permeti ser una ajuda als estudiants de l'assignatura de CSL del Grau de telecomunicació de l'EETAC.   
  Overview (resum en anglès):
  This work consists into develop a teaching tool for the subject of Circuits and Linear Systems, taught in Grade of Telecommunications.

  It consists of an application that allows the user to design a circuit consisting of linear resistors, dependent and independent voltage and current sources. The program must be able to calculate all voltages at nodes of the circuit using the method of node voltages Matrix.


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC