CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Desenvolupament de projectes d'aplicació de les TIC en el sector agrícola i ramader


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: VIDAL FERRÉ, RAFAEL

Departament: ENTEL

Títol: Desenvolupament de projectes d'aplicació de les TIC en el sector agrícola i ramader

Data inici oferta: 08-01-2015     Data finalització oferta: 08-09-2015Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Individual
   
  Lloc de realització: EETAC
   
  Paraules clau:
  TIC, agricultura, ramaderia, automatització, ventilació, reg, xarxes, xarxes sense fils, Zigbee
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:
  En aquest projecte, fet en l’àmbit empresarial, es realitza l’estudi de l’aplicació de tecnologies TIC en dos casos ubicats en l’àmbit ramader i agrícola, avalats des d’un estudi econòmic previ.

  En el primer cas es requereix la optimització del rendiment d’una nau per a l’engreix porcí per a una explotació ramadera i el segon cas es dissenya i automatitza un sistema de reg localitzat per a arbres ametllers en una parcel·la agrària actualment de sembrat.

  En el primer cas s’han utilitzat sensors i actuadors de cablejat, per al control de temperatura d’una nau ramadera i activar el sistema de ventilació.

  En aquest cas a més, s’estudia i s’executa la implementació d’un sistema d’alimentació elèctrica del sistema mitjançant captadors fotovoltaics.

  En el segon cas, també s’han utilitzat sensors per al control d’humitat, conductivitat i temperatura d’una finca agrícola i per al control de volum d’aigua del dipòsit de la finca de reg. Alguns d’aquests sensors utilitzen la tecnologia sense fils Zigbee per a les comunicacions entre els sensors de terra de la finca agrícola amb un sistema central que activa el reg controlat d’aquesta.
   
  Overview (resum en anglès):
  In this project, done in the business sector, is carried out the study of the applications of ICT technologies in two cases placed in the agriculture and livestock sectors, supported by a preliminary economic study.

  The first case is about optimizing the performance of a farm for growing pigs and de second case designes and automatizes an irrigation system for almond trees.

  In the first case are used sensors and wiring actuators for temperature control of a farm and activates the ventilation system. In this case, it’s studied and executed the power system implementation using photovoltaic collectors.

  In the second case, the sensors have been used to control humidity, temperature and conductivity of an agricultural land and the control of the volume of water of the tank irrigation. Some of these sensors use Zigbee wireless technology for communications between agriculutral land sensors and a central controller, for activation of the irrigation system.


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC