CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Radioenllaços per microones i per xarxes 4G per a aplicacions d’ENG


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: BERENGUER I SAU, JORDI

Departament: TSC

Títol: Radioenllaços per microones i per xarxes 4G per a aplicacions d’ENG

Data inici oferta: 11-02-2015     Data finalització oferta: 11-06-2015Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Individual
   
  Lloc de realització: EETAC
   
  Paraules clau:
  Radioenllaços mòbils, TV, 4G, data streaming, ENG
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:
  Per realitzar una retransmissió de televisió en directe d’una notícia o esdeveniment cal un sistema de radioenllaç per portar el senyal des del punt de la notícia als estudis de televisió.

  En aquest projecte s’analitzen tres tipus de radioenllaços. En primer terme els radioenllaços terrenals que ja estan en desús. Després s’analitzarà el radioenllaç digital per satèl·lit fet des d’una unitat mòbil igual que en els radioenllaços terrenals. I finalment es realitzarà l’anàlisi d’un radioenllaç utilitzant la xarxa de telefonia mòbil 4G/LTE amb un sistema de transmissors portàtils que substitueix tota la infraestructura d’una unitat mòbil.

  Per finalitzar es realitza un estudi dels càlculs del radioenllaç digital per satèl·lit i el que utilitza la xarxa LTE i també es revisa les diferències que existeixen entre tots els radioenllaços i les avantatgés d’utilitzar una transmissió a través de la xarxa de telefonia mòbil.
   
  Overview (resum en anglès):
  To make a live television broadcast news or other event you need a radio link system to carry the signal from the news to the TV studios.

  This project analysed three types of radio links. Firstly the terrestrial radio link that wasn’t in use. After, the project analyse the digital satellite radio link made from a DSNG (Digital Satellite News Gathering) as the terrestrials radio links. Finally, analyse of a radio link using 4G/LTE mobile network with a portable transmitters system that replaces a DSNG.

  Finally a study is made of the calculations of the digital satellite radio link and radio link by LTE network and also we review the differences between all radio links and the advantages of using a transmission by the mobile network.


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC