CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Creació d‟un portal de desenvolupadors per al projecte AAAIDA amb Vert.x i AngularJS


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: OLLER ARCAS, TONI

Departament: ENTEL

Títol: Creació d‟un portal de desenvolupadors per al projecte AAAIDA amb Vert.x i AngularJS

Data inici oferta: 25-02-2015     Data finalització oferta: 25-10-2015Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
    GR ENG TELEMÀTICA
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
vert.x AngularJS OAUTH
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
Aquest projecte presenta el procés de desenvolupament d‟un portal de
desenvolupadors per al projecte AAAIDA utilitzant AngularJS per a la creació
del les interfícies d‟usuari i Vert.x per al codi servidor.
AAAIDA és un servei desenvolupat per Alteraid consistent en un repositori
d‟informació personal, gratuït i il·limitat, encara¿t a la gestió de la qualitat de
vida de les persones assegurant la privacitat i el control de les dades dels
usuaris. Per ampliar aquest servei, s‟ha cregut convenient la creació un portal
de desenvolupadors que presenti la informació i les eines necessàries per a la
creació de noves aplicacions que l‟utilitzin.
Per a la creació d‟aquest portal s‟han desenvolupat els diversos components
necessaris per al seu ús: una interfície pública per als usuaris, una interfície
per a la seva administració i el servei de backend necessari per tal de
gestionar-ne les dades mostrades.
Les interfícies d‟usuari han estat desenvolupades utilitzant les darreres
tecnologies per a la creació d‟aplicacions web, amb especial atenció a
assegurar-ne la seva comprensibilitat i correcte funcionament en el màxim de
dispositius possibles.
El backend ha estat desenvolupat pensant en la seva escalabilitat i
extensibilitat, per tal d‟assegurar-ne l‟adaptabilitat i la compatibilitat amb el
màxim de sistemes possible, donada la seva naturalesa d‟interconnectador de
les comunicacions entre els usuaris, les bases de dades pròpies i la
infraestructura d‟AAAIDA.
 
Overview (resum en anglès):
This project presents the development process of a developers‟ portal for the
AAAIDA project using AngularJS for the creation of the user interfaces and
Vert.x for the backend.
AAAIDA is a free hosted personal software-as-a-service (SaaS) solution that
provides a secure communications and record-sharing infrastructure for formal
and informal quality of life. In order to improve this project, we present the
development of a developers¿ portal to provide external developers the
required information and tools to use this service in their applications.
The creation of this portal has required the development of various
components: the user interface for the visitors and developers, an
administration interface to manage the portal and the backend services
necessary to manage their data.
The user interfaces have been developed using the latest technology for
creating web applications, with special attention to ensure its proper
functioning and comprehensibility in the maximum typology of devices.
The backend has been developed considering its scalability and extensibility to
ensure its adaptability and compatibility with wide range of systems, given its
nature as hub of communications between users, own databases and AAAIDA
existing infrastructure.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC