CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Aplicació web de reproducció de vídeo sincronitzat i pissarra remota


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: GARCÍA VILLEGAS, EDUARD

Departament: ENTEL

Títol: Aplicació web de reproducció de vídeo sincronitzat i pissarra remota

Data inici oferta: 29-04-2015     Data finalització oferta: 29-05-2015Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
    GR ENG TELEMÀTICA
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: Fora UPC    
 
        Supervisor/a extern: Héctor Cano Vázquez
        Institució/Empresa: Héctor Cano Vázquez
        Titulació del Director/a: Enginyer de Telecomunicació
 
Paraules clau:
Javascript, HTML5, vídeo, àudio
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
Es desitja desenvolupar una aplicació web que permeti la gestió remota de la reproducció de vídeo i que inclogui eines per a dibuixar sobre aquest vídeo, de manera que el resultat es pugui reproduir en una altra pantalla remota.
L'aplicació hauria de permetre, a més, la comunicació àudio entre els dos extrems.

Tot i que l'efecte final per a l'usuari sigui semblant a una aplicació amb les funcionalitats de reproducció de vídeo demanades juntament amb la compartició d'escriptori mitjançant alguna eina coneguda (com Skype o TeamViewer), es busca una solució que pugui ser més eficient en termes d'ample de banda i que permeti la reproducció de vídeo d'alta definició. Per això es pretén carregar el vídeo de forma independent en ambdós extrems de la comunicació, i gestionar la transmissió de les ordres locals de reproducció i dibuix de tal manera que les imatges es vegin de forma paral·lela i els dibuixos que és generin es reprodueixin en la pantalla remota.

L'aplicació ha de funcionar en entorn web en ambdós extrems de la comunicació, i ser accessible per diferents tipus de dispositius.

Tot i les limitacions en la comunicació directa entre dos navegadors, es desitja buscar una solució que impacti el menys possible en el servidor.
 
Overview (resum en anglès):
The present work addresses the need for elite sport training centers to review exercises and discuss tactics based on captured sport footage when some of the attendees are not present.

The proposed solution is a Web App that builds on top of the existing Sports Command Center application and enhances it with an HTML5 Canvas based whiteboard, which is synchronized using the WebRTC protocol. This provides a bidirectional, fast and reliable framework on which attendees can draw and express their thoughts, tactics and comments during briefing and debriefing sessions. The application requires no installation of plugins, drivers or extensions and works natively in the browser. It therefore runs in desktop
PCs, tablets and mobile phones regardless of the Operating System.

The project has covered all phases of the product development cycle, including requirement gathering, intensive research of the state of the art, design of the architecture with the help of UML diagrams, implementation of the application, dubbed Instant Video Feedback, and testing with customers, including looping in customer feedback during development and upon release to further tailor and improve the application.

This document details the steps taken towards the finished solution, and documents the lessons and technologies learned, but cannot adequately capture the personal growth it has represented, or my deep gratitude to my supervisors and our customers.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC