CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Experimentació amb software i hardware de Telefonia IP


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: RINCÓN RIVERA, DAVID

Departament: ENTEL

Títol: Experimentació amb software i hardware de Telefonia IP

Data inici oferta: 21-07-2015     Data finalització oferta: 21-03-2016Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
    GR ENG TELEMÀTICA
    MU MASTEAM 2015
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
Telefonia IP, SIP, Asterisk, Linphone, X-lite, IP telephony, STUN
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
En aquest treball s’ha volgut estudiar escenaris pràctics sobre telefonia VoIP (Voice over IP) avançada, amb els equips disponibles a l’Escola, per un posterior ús docent.

És interessant estudiar la telefonia VoIP ja que és una tecnologia cada cop més estesa i unes perspectives de futur molt positives en quant a creixement. A més de molts punts positius com l’abaratiment de les trucades i la versatilitat que ofereix en quant a configuració o mobilitat.

S’ha provat de treure el màxim rendiment a alguns equips de hardware, com es el gateway que ens ha permès interconnectar la línia telefònica convencional amb la xarxa VoIP interna. Aquest treball explica de manera detallada les seves característiques i com configurar-ho.

Un dels problemes quan es realitza una trucada VoIP, és l’aparició d’elements que impedeixen la transmissió de paquets, com són NATs i firewalls. Aquest ha estat un dels punts on s’han buscat i estudiat solucions per aquest tipus d’escenaris.

Un altre dels escenaris que s’han estudiat està relacionat amb la interconnexió de diversos operadors VoIP (trunking) i l’encaminament de trucades entre ells. Aquest escenari te un gran ventall de possibilitat com pot ser la interconnexió entre oficines o centres i poder prescindir de la línia telefònica convencional per aquestes comunicacions.

A les línies futures d’aquest treball es podria provar altres protocols, ampliar els escenaris o la millora dels que s’han realitzat. A més de servir com a guia per a pràctiques al laboratori dintre del pla docent del centre.
 
Overview (resum en anglès):
This document describes information about practical scenarios of advanced VoIP (Voice Over IP), by using the equipment available in the School, in order to prepare laboratory sessions and scenarios for teaching purposes.

It is interesting to study VoIP telephony because is a technology increasingly widespread and with very positive perspectives in terms of growth. Besides, it has many positive points as cheaper calls and offers versatility of configuration and mobility.

We tried to use as much as we can the hardware equipment available, such as for example the gateway, that has allowed us to interconnect the telephone line with our internal VoIP network. This document explains in detail its features and how to configure it.

One of the problems when making a VoIP call are the elements that prevent the transmission of packets, such as firewalls and NATs. This has been one of the points which have studied in our scenarios.

Another scenario we have been studied has to do with SIP Trunking. This is when two or more VoIP operators are interconnected and calls are rounting through this interconnection (the “trunk”). This scenario is interestng because the interconnection between offices has strong economic implications.

In the future lines of this work we describe several possibilities: try other protocols, expand or improve the scenarios that have been made. Our intention in this thesis is to serve as a guide for laboratory sessions within the educational plan of the School.© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC