CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Disseny d'una estació de terra basada en software per comunicació amb satèl·lits


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: GUTIÉRREZ CABELLO, JORDI

Departament: FIS

Títol: Disseny d'una estació de terra basada en software per comunicació amb satèl·lits

Data inici oferta: 22-07-2015     Data finalització oferta: 22-03-2016Estudis d'assignació del projecte:
    MU MASTEAM 2015
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
estació de terra, software-defined radio
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
L'objectiu del present treball és dissenyar una estació de
terra basada en software per la comunicació amb nano i
picosatèl·lits.

El ràpid desenvolupament de la SDR l'ha convertit en una
alternativa viable en moltes aplicacions que anteriorment
implicaven l'ús de hardware. Basant-se en una tarjeta de
conversió analògic a digital (com per exemple una tarja de so),
i fent ús intensiu del processador d'un PC, moltes activitats
de tractament del senyal es poden realitzar a un cost molt
inferior a les alternatives basades en hardware específic.

 
Overview (resum en anglès):

L'objectiu del present treball és dissenyar una estació de
terra basada en software per la comunicació amb nano i
picosatèl·lits.

El ràpid desenvolupament de la SDR l'ha convertit en una
alternativa viable en moltes aplicacions que anteriorment
implicaven l'ús de hardware. Basant-se en una tarjeta de
conversió analògic a digital (com per exemple una tarja de so),
i fent ús intensiu del processador d'un PC, moltes activitats
de tractament del senyal es poden realitzar a un cost molt
inferior a les alternatives basades en hardware específic.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC