CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Estudi de l'ús del simulador OMNeT++ per a l'evaluació de xarxes IEEE 802.11n


Director/a: GARCÍA VILLEGAS, EDUARD

Departament: ENTEL

Títol: Estudi de l'ús del simulador OMNeT++ per a l'evaluació de xarxes IEEE 802.11n

Data inici oferta: 28-07-2015     Data finalització oferta: 28-03-2016Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG TELEMÀTICA
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
wlan, OMNet++, IEEE 802.11n, simulador
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
L'ús de simuladors de xarxa és una pràctica comuna tant en la comunitat acadèmica i de recerca, com entre els administradors de xarxes. Els primers utilitzen les eines de simulació per avaluar el rendiment de nous protocols, o per provar els efectes d'introduir canvis en tecnologies ja existents. Els simuladors també són especialment útils en permetre als administradors de xarxes detectar i corregir problemes potencials abans de realitzar el desplegament d'un escenari complex.

OMNeT++ és un entorn de simulació fruit d'un projecte de codi obert, que es pot usar gratuïtament en entorns acadèmics. Els seus components (mòduls) estan programats en C++ i poden ser agregats per formar components i models més complexos mitjançant un llenguatge d'alt nivell (NED).

Partint de la base creada en projectes anteriors, aquest projecte pretén analitzar els mòduls més avançats d'OMNeT++ per a la simulació de xarxes basades en IEEE 802.11n.

Un dels objectius fonamentals d'aquest TFC és determinar com configurar escenaris complexos i generar material de suport per facilitar l'ús del simulador com a eina per a la realització de pràctiques d'una assignatura.

 
Overview (resum en anglès):
OMNeT++ is a network simulator based on open source, the commercial version of this software is called OMNEST. It is one of the most popular network simulators in the academic and research community.

This project aims at analyzing the behavior of OMNeT++ network simulator in IEEE 802.11n scenarios. This standard is partially implemented in the INET framework v3.0, dating back to July 2015.

The present work consists of several chapters ranging from an explanation of the evolution of the IEEE 802.11 standard, which includes a section where we develop the calculation of theoretical throughput in 802.11n. An introduction to OMNeT++ and a comparison of different frameworks that include wireless functionalities is also included. Based on that comparison, we have chosen the framework that supports more functionalities with 802.11n.

Finally a simulation evaluation is performed on a practical level, simulating different scenarios and modifying many of its parameters to study the performance and reliability of the software in these communications, and always contrasting and based on the theoretical development of throughput. In the annexes we can find a manual of how to install the version 4.6 of OMNeT++, as well as another manual that explains how to make different scenarios with
802.11n.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC