CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Implementació d'un sistema de Wake-up Radio basat en Wi-Fi


Director/a: LÓPEZ AGUILERA, ELENA

Departament: ENTEL

Títol: Implementació d'un sistema de Wake-up Radio basat en Wi-Fi

Data inici oferta: 30-05-2017     Data finalització oferta: 30-01-2018Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
    GR ENG TELEMÀTICA
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Segon director/a (UPC): GARCÍA VILLEGAS, EDUARD
 
Paraules clau:
Wi-Fi, 802.11, wake-up
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
En aquest projecte l'alumne treballarà en la implementació i avaluació d'un sistema de despertador per ràdio freqüència (Wake-up radio) basat en la tecnologia Wi-Fi. Els sistemes de Wake-up radio permeten, mitjançant la transmissió d'un senyal específic, despertar un receptor de baix consum que es troba en un estat d'estalvi d'energia. Dins de l'especificació IEEE 802.11 per Wi-Fi, el grup de treball IEEE 802.11ba, creat recentment, està treballant en la futura especificació de sistemes de Wake-up radio basats en tecnologia Wi-Fi. Aquest projecte s'emmarca dins d'aquest context. L'alumne treballarà en la creació d'un testbed i en la seva validació i avaluació.
 
Overview (resum en anglès):
In this Final Grade Project, at the beginning, we will review the history of IEEE 802.11 protocols family and introduce the wake-up radio system, explaining different implementations of the system.

We enter on the matter explaining the device that we will use to try to implement our wake-up radio system. We will quote the characteristics of this microcontroller, and we will study the development environment associated with it. We will also enumerate the analysis tools.

Once we become familiar with the environment, we start designing the wake-up radio system. At the same time, we verify that it meets the technical requirements that the system must fulfil to function properly.

Finally, we can conclude that it is not possible to implement our system in the CC3200 microcontroller because it is not possible to adjust a reduced time delay between frames. There is hope that this system can be implemented with another microcontroller that supports the raw transmission.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC