CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Deploying and Testing of Central Office Re-architected as a Datacenter (CORD)


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: AGUSTÍ TORRA, ANNA

Departament: ENTEL

Títol: Deploying and Testing of Central Office Re-architected as a Datacenter (CORD)

Data inici oferta: 21-06-2017     Data finalització oferta: 21-02-2018Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
    GR ENG SIST AEROESP
    GR ENG TELEMÀTICA
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Segon director/a (UPC): RINCÓN RIVERA, DAVID
 
Paraules clau:
NFV, SDN, virtualització
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
Software Defined Network (SDN), Network Function Virtualitzation (NFV) i Network Virtualitzation (NV) són tres tecnologies que cada vegada prenen més rellevància en l'evolució de les xarxes de telecomunicacions.

SDN es basa en separar el pla de dades del pla de control, proporcionant una visió centralitzada d'una xaxrxa distribuida per tal d'aconseguir una orquestració més eficient i una automatització dels serveis de xarxa. NFV es focalitza en optimitzar els serveis de xarxa en sí mateixos, desacoplant les funcions de xaxrxa dels dispostius hardware propietaris i facilitant així la innovació dels serveis. NV garanteix que les capacitats de la xarxa estan alineades amb l'entorn de virtualització que suporten.

En aquest projecte es proposa desplegar una plataforma tipus CORD per poder experimentar amb aquestes tecnologies en un entorn de xarxa d'accés.
 
Overview (resum en anglès):
During the last years, data traffic on the Internet has increased dramatically (100% increases are reported in the last 8 years). Therefore, the architecture of access networks based on xDSL and fiber have been meeting the challenge of scaling up and adapting to the new needs of users. In addition, central offices do not follow a coherent or unified architecture, and are composed of of complex, expensive and typically proprietary devices. As a result, network operators are currently facing different problems, both economic and operational.

A solution to these problems is CORD, an architecture currently in development and research that includes SDN, NFV and Cloud technologies, and aims to become the new central offices architecture.

This project focuses on describing Residential CORD in detail, comparing it with a traditional architecture, installing its latest version and creating unique documentation for future applications or purposes. We also propose the application of an algorithm to improve the energy efficiency of Openstack (one of the key pieces of CORD).

Regarding the results obtained, Cord in a Box has been successfully installed in a virtual machine provided by Cloudlab. It has also been installed on a physical server at Universitat Politècnica de Catalunya. From that installation, CORD and Cord in a Box have been described in depth, creating documentation and explanations not publicly until now.

We have also installed Cord in a Box 5.0, adding a patch used to add extra servers to the system. From there, new documentation has been created, also non-existent until now. In addition, we have studied the possibily of modifying the Openstack resource allocation algorithm and we have initiated the implementation of the necessary changes in the system.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC