CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Monitoratge i supervisió remota d’aeròdroms i heliports: Informació meteorològica


Director/a: BERENGUER I SAU, JORDI

Departament: TSC

Títol: Monitoratge i supervisió remota d’aeròdroms i heliports: Informació meteorològica

Data inici oferta: 29-06-2017     Data finalització oferta: 28-02-2018Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Coordinat    Títol: Monitoratge i supervisió remota d’aeròdroms i heliports: Control mediambiental
   
  Lloc de realització: EETAC
   
  Paraules clau:
  METAR, ATIS, Remote Tower
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:
  L’objectiu del projecte es elaborar i gestionar la informació meteorològica obtinguda en aeròdroms i heliports en els quals es realitza un monitoratge i supervisió remota del seu funcionament, a partir de les mesures obtingudes en la instal·lació aeroportuària i la seva correlació amb d’altres fonts d’informació relacionades.
  En les infraestructures aeroportuàries en les que no es realitza cap gestió ni control de l’espai aeri, ja que el volum de tràfic no justificaria el cost de l’actuació, es proposa la instal·lació de sistemes de mesura de paràmetres i de vigilància de l’entorn que es poden gestionar de forma remota mitjançant Internet, de forma centralitzada en un centre de supervisió. Mitjançant la instal·lació de càmeres, estació meteorològica, sonòmetres, i receptor ADS-B, entre d’altres, es possible obtenir un conjunt de dades que puguin ser d’utilitat pels pilots i operadors aeronàutics que utilitzin aquestes infraestructures aeroportuàries.
  El TFG consistirà, a partir de les dades proporcionades per l’estació meteorològica instal·lada en la infraestructura aeroportuària, dades de visibilitat obtingudes a partir de les càmeres i utilitzant si es possible la informació procedent d’altres sistemes d’informació meteorològica, com estacions de radiosondatge, radars meteorològics, etc., generar un base de dades automatitzada en la que s’emmagatzemaran aquesta informació i alhora es proporcionarà un informe automàtic d’informació i d’alertes meteorològiques utilitzant el format METAR europeu, i el sistema ATIS audible, i el sistema D-ATIS amb datalink.
  S’estudiaran també, els diversos sistemes que s’han d’instal·lar en la infraestructura aeroportuària per implementar la transmissió del METAR i dels sistemes ATIS, i el seu control remot.
   
  Overview (resum en anglès):
  In this project, we will focus in the meteorological information to be provided by automatic systems to the users of small airdromes and heliports, which are monitored and supervised from a remote control center.
  We will take into account the regulations and requirements issued from each aeronautical authority in order to accomplish its rules and regulations and assuring the quality and the accuracy of the data provided.
  This work will be applied to the Cerdanya Aerodrome, located in the municipality of Das, and to the Tirvia's heliport, located in this little town in the Pallars Sobirà. The first is a small aerodrome open to the general aviation, and the second is a heliport owned by the Catalan government devoted to emergency services, with no official information published.
  The meteorological data obtained from the meteorological stations, similar to the installed by the Catalan meteorological agency –Meteocat-, placed in each aerodrome and heliport, will be processed and coded according to the aeronautical standard systems, and then send to the aerodrome and heliport users.


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC