CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Monitoratge i supervisió remota d’aeròdroms i heliports: Control mediambiental.


Director/a: BERENGUER I SAU, JORDI

Departament: TSC

Títol: Monitoratge i supervisió remota d’aeròdroms i heliports: Control mediambiental.

Data inici oferta: 30-06-2017     Data finalització oferta: 28-02-2018Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Coordinat    Títol: Monitoratge i supervisió remota d’aeròdroms i heliports: Informació meteorològica
   
  Lloc de realització: EETAC
   
  Paraules clau:
  Remote Tower, mediambient, contaminació acústica, aerodroms, heliports,
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:
  L’objectiu del projecte es planificar un estudi d’impacte mediambiental en aeròdroms d'aviació general en els quals es realitza un monitoratge i supervisió remota del seu funcionament, a partir de les mesures obtingudes en la instal·lació aeroportuària i la seva correlació amb d’altres fonts d’informació relacionades.

  En les infraestructures aeroportuàries en les que no es realitza cap gestió ni control de l’espai aeri, ja que el volum de tràfic no justificaria el cost de l’actuació, es proposa la instal·lació de sistemes de mesura de paràmetres i de vigilància de l’entorn que es poden gestionar de forma remota mitjançant Internet i de forma centralitzada en un centre de supervisió.

  Mitjançant la instal·lació de càmeres, estació meteorològica, sonòmetres, i receptor ADS-B, entre d’altres, es possible obtenir un conjunt de dades que permetin estudiar l’impacte ambiental de la infraestructura i la seva operació, i elaborar els procediments de reducció del soroll previstos a la legislació catalana.

  El TFG consistirà en la elaboració dels procediments de control mediambiental en aeròdroms d'aviació general partint de la legislació aplicable i a partir de la mesura de dades sonomètriques i meteorològiques, que es correlaran amb la informació real que s’obtingui de les aeronaus que utilitzin les esmentades infraestructures, i amb les bases de dades d’emissions corresponents al tipus d’aeronau, de forma que permeti la generació d’informes i el registre temporal de tots aquests paràmetres en relació a la infraestructura aeroportuària.
   
  Overview (resum en anglès):
  The aim of this project is to execute the theoretical study of the acoustic impact that affects the immediacy of the infrastructures of air transport in the field of general aviation. The study is based on a specific aerodrome, Aerodrome of La Cerdanya, which has an experimental acoustic station and crossover of information can be computed.
  The project deals with the study and implementation of prevention measures in the aerodrome infrastructures in order to reduce the acoustic contribution to the possible affected areas. In order to be able to perform this study correctly all the information used is referred to general aviation and to the operations that are currently carried out in the aerodrome. The normative and regulations used are based on the Catalan legislation, since the scenario that the project is settled is included in this legal framework.
  Before conducting the study, it is necessary to present all the information necessary to understand why and how noise studies are carried out. Basic information about noise measurement standards and information about the main sources of noise produced by an aircraft is presented. All the characteristics that a noise study must have been defined according to the regulations adopted.
  Once this study has been carried out, it will be possible to see that the areas closest to the infrastructure are being affected by noise levels that exceed the limit values established by the Catalan regulations for areas of residential use, therefore the study of the implementation of preventive measures is necessary.
  The preventive measures that are proposed are displacement of the runway thresholds to be able to allow all the aircraft operate in the aerodrome. All this information will be correlated with actual information on the aerodrome to see the real effect that the specific areas are undergoing.
  This study remarks on the need to implement more regulations to make general aviation more sustainable.


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC