CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Comparativa de servicios cloud computing


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: MESEGUER PALLARÈS, ROC

Departament: DAC

Títol: Comparativa de servicios cloud computing

Data inici oferta: 30-06-2017     Data finalització oferta: 28-02-2018Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG TELEMÀTICA
Tipus: Conjunt     Nombre d'estudiants per realitzar-ho: 1-2
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
Introducción, cloud, nube, servicios, red, comparativa
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
 
Overview (resum en anglès):
This project contains an introduction and comparisons about the 3 companies that lead the cloud services available. Here you can take their information and compare between these companies, about specific services, costs and learning ways.
It also could help new customers to decide which way to choose.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC