CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Ampliació, desplegament i integració del sistema de vídeo vigilància de trànsit a la xarxa municipal de L’Hospitalet de Llobregat


Director/a: AGUSTÍ TORRA, ANNA

Departament: ENTEL

Títol: Ampliació, desplegament i integració del sistema de vídeo vigilància de trànsit a la xarxa municipal de L’Hospitalet de Llobregat

Data inici oferta: 07-07-2017     Data finalització oferta: 07-03-2018Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
    GR ENG TELEMÀTICA
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: Fora UPC    
 
        Supervisor/a extern: Esther Grueso Zopeque
        Institució/Empresa: ELECNOR S.A.
        Titulació del Director/a: Enginyer Tècnic de Telecomunicació
 
Paraules clau:
Infraestructures de telecomunicacions, Wi-Fi, WiMax, Pre-WiMax, Radioenllaços
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
L’objectiu d’aquest projecte és ampliar el sistema de vídeo vigilància del trànsit a la via
pública de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Per fer-ho caldrà estudiar l’estat de
les instal·lacions existents i definir les actuacions necessàries per a la instal·lació de les
càmeres. Aquest procés inclou decidir la ubicació dels enllaços, fer el disseny per a la
connexió de l'equipament a la xarxa elèctrica i estudiar i seleccionar la tecnologia més
adient per a la connexió de les càmeres amb la xarxa de dades de l’Ajuntament. A
continuació caldrà muntar tot l’equipament i realitzar les proves necessàries per verificar-
ne el correcte funcionament.

S’espera que l’estudiant:
• Aprengui les característiques bàsiques de les tecnologies Wi-Fi, WiMax, Pre-WiMax.
• Estigui present en el procés de disseny de la ubicació de l’equipament.
• Simuli el sistema d’enllaços ràdio a instal·lar.
• Proposi i estudiï la topologia de xarxa per a la ampliació del sistema de càmeres.
• Proposi i triï la solució tècnica més adient per a la implantació de les comunicacions.
• Configuri l’equipament final a instal·lar: enllaços, càmeres i plataforma de
visualització i enregistrament d’imatges al centre de control de trànsit de l’Ajuntament.
• Participi en la posada en marxa del sistema.
• Participi en la realització de la documentació final del projecte a entregar a
l’Ajuntament.
 
Overview (resum en anglès):
In recent years, the smart city concept has evolved from fiction to reality. Nowadays, many cities are investing in the use of new technologies for satisfying citizen’s needs and the expansion of their communication networks is an important tool to achieve this commitment

This project arises as a result of the need of L'Hospitalet de Llobregat to monitor several areas of the municipality where different kinds of infractions take place. For this reason, a public competition based on the implement of a closed circuit television system (CCTV) was announced. Its implementation required the installation of several surveillance cameras connected to the control center at certain points in the city.

The objectives of this thesis consist of:

1. A study of the of the municipal network features and the communications network’s state at the locations where the security cameras must be installed. In addition, the calculations, the simulations, and the necessary measures to determine if the connectivity is possible will be done.
2. Determine the appropriate devices necessary to carry out the assembly of the traffic control cameras as well as the accurate feeding and data systems.
3. Configure the network devices and the control center application in order to view and manage the images captured by the security system at the control center.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC