CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Implementación del traspaso a formato digital de los procedimientos de performance.


Director/a: LÓPEZ MASIP, SUSANA CLARA

Departament: MAT

Títol: Implementación del traspaso a formato digital de los procedimientos de performance.

Data inici oferta: 07-09-2017     Data finalització oferta: 07-04-2018Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIST AEROESP
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: Fora UPC    
 
        Supervisor/a extern: LAURA Sancho Vidal
        Institució/Empresa: VUELING
        Titulació del Director/a: Enginyera per l'ENAC (Tolosa)
 
Paraules clau:
Digitalització, procediments de performances, impacte/benefici operacional
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
El projecte surt de la necessitat de digitalitzar tota una sèrie de manuals que han de
portar-se als avions, i que recullen les diferents instruccions i protocols a seguir, i que
poden suposar fàcilement, un pes equivalent a uns 100kg, amb el que això suposa de
despesa extra en termes d'espai, combustible, etc.

De les reuniones prèvies per part del Departament d' Enginyeria d'operacions amb
diferents proveedors s'ha decidit utilitzar les següents eïnes informàtiques per al
projecte:
· Hardware: Microsoft Surface pro 5
· Software: Airbus Fly smart


Els Objectius concrets que persegueix el projecte són:
· Avaluar l'impacte/benefici operacional que suposa el traspas a format digital dels
procediments de performances.

Registrar els nous procediments de performance que implicará la utilizació del
software EFB. Les tasques a desenvolupar en aquesta etapa seran les següents:

· Testejar les aplicacions del software aplicades als procedimients de performances.

· Redacció de cadascun dels nous procedimients per a la seva posterior inclusió en el
manual d'operaciones de la companyia.

· Garantitzar el correcte funcionamient y administració del software (manual
d'instruccions) per al seu posterior us en l'entrenamient de la tripulació.
 
Overview (resum en anglès):

This final project is part of the technical project of the EFB (Electronic Flight Bag) of Vueling Airlines. It explains, in a detailed manner, the new processes involved and the changes it implies for the Performance area of the Flight Operations Engineering department. Using Airbus' FlySmart application as its main tool, Vueling's performance is projected towards a digital and sustainable future without compromising the security of operations, but making it more robust and with higher efficiency.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC