CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Desenvolupament d’un sistema Hardware-In-the-Loop per a l’estudi de sistemes de control


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: QUÍLEZ FIGUEROLA, MARCOS

Departament: EEL

Títol: Desenvolupament d’un sistema Hardware-In-the-Loop per a l’estudi de sistemes de control

Data inici oferta: 14-09-2017     Data finalització oferta: 14-04-2018Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIST AEROESP
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
Simulació Hardware-In-the-Loop, LabVIEW, Matlab, Simulink
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
 
Overview (resum en anglès):
In this project a test bench is developed to study the behaviour of control systems applied to different plants using the technique of the Hardware-In-the-Loop (HIL) simulation. This test bench will be useful both to test the operation of the plant to study and to carry out control system practices in the educational field. In addition, it will be done using two different software tools (LabVIEW and Matlab) in order to explore and compare them, especially in the part of control and simulation and graphical interface.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC