CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte llegit

Títol: Attitude Control of a Solar Sail


Estudiants que han llegit aquest projecte:


Director/a: ZOLA, ENRICA VALERIA

Departament: ENTEL

Títol: Attitude Control of a Solar Sail

Data inici oferta: 14-03-2018     Data finalització oferta: 14-03-2018Estudis d'assignació del projecte:
  Tipus: Individual
   
  Lloc de realització: ERASMUS
   
  Paraules clau:
  Solar Sail; Attitude; Control; Quaternion; Spacecraft; Flexible
   
  Descripció del contingut i pla d'activitats:

  Aquest estudi es focalitza en trobar el millor control d'orientació d'una Vela Solar situada al punt de Lagrange L1. S'implementaran diferents tipus de control amb la fi de trobar el més adequat. Des de els més genèrics, con el "Quaternion Error Control" o el "Sliding Mode Control", fins els més especialitzats, com el "PD Control amb un terme considerant apèndixs flexibles amb controladors externs". Es farà una comparació de les actuacions de cada control amb la fi de seleccionar el control més adequat.
  A més, s’estudiaran la capacitat de cada controlador en reduir els efectes de la pertorbació en el control degut a la flexibilitat de la Vela Solar.

   
  Overview (resum en anglès):
  This study focuses to find the most beneficial control of attitude of a Solar Sail situated in the L1 Lagrange point. Several controls will be implemented in this work to find the most suitable one. From the most generic ones, like the Quaternion Error Control or the Sliding Mode Control, to the most specialized ones, like the PD control plus a term considering flexible appendages with output feedback controllers. A comparison of the performance of each of the controls will be made reaching a final selection of the most proper control.
  Furthermore, it will be studied the performance of each control in reducing the effects of the flexible disturbance due to the flexibility of the spacecraft.


  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC